Przetargi unieważnione z 2010 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań w Centrum Onkologii w Bydgoszczy

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/23/10
wartość: poniżej 193 000 euro
termin składania ofert: 16 lipca 2010  08:30
przyczyna unieważnienia: Cena wszystkich ofert przekroczyła kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

zamówienie na:

Aranżacja wnętrz, opracowanie dokumentacji oraz remont i modernizacja oddziału noworodków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu.

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/15/10
wartość: poniżej 4 845 000 euro
termin składania ofert: 4 maja 2010  09:00
przyczyna unieważnienia: Najkorzystniejsza oferta przektroczyła kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

Roboty budowlane – modernizacja i remont budynku – Pawilonu IX A i IX B , polegające na doprowadzeniu do odpowiedniego stanu sanitarno – technicznego oddziałów

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/08/10
wartość: poniżej 4.845.000 EURO
termin składania ofert: 12 kwietnia 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: nie złożono żadnej oferty 

zamówienie na:

Przebudowa nieczynnej komory hydroforni na zbiornik retencyjny wraz z budową przyłącza wodociągowego dla zaopatrzenia w wodę pitną Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: -przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/06/10
wartość: poniżej 4.845.000 EURO.
termin składania ofert: 12 kwietnia 2010  09:00
przyczyna unieważnienia: nie złożono żadnej oferty 

zamówienie na:

Dostawa karetki transportowej dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/07/10
wartość: poniżej 193 tys. EURO
termin składania ofert: 12 kwietnia 2010  08:30
przyczyna unieważnienia: cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia 

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)