Przetargi unieważnione z 2009 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Otwarcie i obsługę rachunku bieżącego oraz udzielenie i obsługę kredytu odnawialnego obrotowego

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/08/09
wartość: poniżej 206 000 euro
termin składania ofert: 28 grudnia 2009  11:45
przyczyna unieważnienia: nie złożono żadnej oferty 

zamówienie na:

roboty budowlane - "zaprojektuj i wykonaj"

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/01/09
wartość: poniżej 5 150 000 EURO
termin składania ofert: 20 listopada 2009  11:00
przyczyna unieważnienia: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)