Przetargi unieważnione z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Rozbudowa Zakładu Diagnostyki Obrazowej (ZDO) Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu przy ul. Św. Józefa 53-59 w części wschodniej budynku 510 (poziom 0) o Pracownię Rezonansu Magnetycznego planowaną do zlokalizowania na poziomie -1 w pomieszczeniach archiwum w zakresie przebudowy (robót budowlano-instalacyjnych) i dostosowania pomieszczeń pod nowe funkcje w formule zaprojektuj i wybuduj

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/02/20
wartość: poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 9 czerwca 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie postępowania 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)