Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

Budowa dźwigu osobowego w bloku „A” Kujawsko- Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/09/19
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 6 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawa sprzętu medycznego i mebli dla budynku nr 12 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/07/19
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 13 czerwca 2019  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w wybranych pomieszczeniach budynku D Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/06/19
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 7 maja 2019  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawa pomostów technologicznych i balustrad ochronnych na dach budynku „D” Szpitala Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/05/19
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 24 kwietnia 2019  10:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Przebudowa, budowa sieci: kanalizacji sanitarnej, II etapu kanalizacji deszczowej, wodociągowej, elektroenergetycznych, oświetlenia terenu, światłowodowych, kanalizacji teletechnicznej wraz z monitoringiem stacji transformatorowej w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dra J. Bednarza w Świeciu

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/02/19
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 4 lutego 2019  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty  

zamówienie na:

Dostawę mebli dla budynków nr 5 i 9 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/01/19
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 11 stycznia 2019  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)