Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

Dostawa sterylizatora parowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/07/18
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 21 grudnia 2018  09:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawa, instalacja i wdrożenie urządzeń aktywnych przewodowej sieci informatycznej w nowo budowanych budynkach nr 520, 530, 540 oraz istniejącym 560 zadanie realizowane w ramach „Rozbudowy i przebudowy WSZ im. L. Rydygiera w Toruniu”

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/04/18
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 6 grudnia 2018  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawa mebli i wyposażenia dla budynku nr 9 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/03/18
wartość: poniżej kwoty 221 000 euro
termin składania ofert: 5 października 2018  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawa, montaż i uruchomienie kompleksowego wyposażenia Centralnej Sterylizatorni i Dezynfektorni Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/01/18
wartość: powyżej kwoty 221 000 euro
termin składania ofert: 26 marca 2018  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty  

zamówienie na:

Dostawa wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/08/17
wartość: powyżej kwoty 209 000 euro
termin składania ofert: 26 lutego 2018  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zamówienia w formule ‘ZAPROJEKTUJ-WYBUDUJ’ pn. Budowa obiektu hospicjum na potrzeby opieki paliatywnej nad przewlekle i nieuleczalnie chorymi w Toruniu.”

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. zo.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/09/17
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 15 stycznia 2018  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)