Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)zamówienie na:

Dostawę wyposażenia dla przebudowywanego i rozbudowywanego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu – etap I

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/06/17
wartość: powyżej kwoty 209 000 euro
termin składania ofert: 7 grudnia 2017  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej dla zadania pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (adaptacja budynków nr 1, 2, 3, 4, 6 i 11 – głównego kompleksu szpitalnego) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/05/17
wartość: powyżej kwoty 209 000 euro
termin składania ofert: 14 września 2017  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

"Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku" - zakup angiokardiografu

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/04/17
wartość: powyżej kwoty 209 000 euro
termin składania ofert: 7 lipca 2017  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

WYKONANIE NASADZEŃ KOMPENSACYJNYCH DRZEW NA TERENIE GMINY MIASTA TORUŃ WRAZ Z 3-LETNIM OKRESEM PIELĘGNACJI W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PN.: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W TORUNIU” – II ETAP

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/03/17
wartość: powyżej kwoty 209 000 euro
termin składania ofert: 3 lipca 2017  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszych ofert i odrzucenie oferty 

zamówienie na:

WYKONANIE NASADZEŃ KOMPENSACYJNYCH DRZEW NA TERENIE GMINY MIASTA TORUŃ WRAZ Z 3-LETNIM OKRESEM PIELĘGNACJI W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PN.: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W TORUNIU” – I ETAP

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/02/17
wartość: powyżej kwoty 209 000 euro
termin składania ofert: 13 marca 2017  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Kompleksowe wykonanie usługi inżyniera kontraktu we wszystkich branżach dla zadania: „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (adaptacja budynków nr 9, 7 i 12) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku w formule „zaprojektuj i wykonaj”

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/01/17
wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 6 lutego 2017  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (adaptacja budynków nr 9, 7 i 12) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku w formule „zaprojektuj i wykonaj.”

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/05/16
wartość: powyżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 20 stycznia 2017  10:00
wynik postępowania: ponowny wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawę mebli i wyposażenia dla budynku nr 5 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/06/16
wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 17 stycznia 2017  10:30
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)