Przetargi rozstrzygnięte z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Świadczenie usług pomocy prawnej na rzecz Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych Sp. z o.o.

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/04/16
wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 30 grudnia 2016  07:45
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawa wyposażenia medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/03/16
wartość: powyżej 209 000 euro
termin składania ofert: 28 listopada 2016  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty  

zamówienie na:

Dostawa łóżek szpitalnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/02/16
wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 19 lipca 2016  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Zakup, dostawa i uruchomienie agregatu prądotwórczego wraz z przebudową rozdzielnicy nn 0,4 kV dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błog. księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/01/16
wartość: poniżej 209 000,00 euro
termin składania ofert: 12 maja 2016  10:00
wynik postępowania: ponowny wybór najkorzystniejszej oferty 

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)