Przetargi rozstrzygnięte z 2015 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg ograniczony
nr sprawy: ZP/10/14
wartość: powyżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 7 września 2015  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Roboty towarzyszące dla inwestycji [Przebudowa i rozbudowa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii, Etap I]

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: negocjacje z ogłoszeniem
nr sprawy: ZP/02/15
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 14 sierpnia 2015  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Wykonanie usługi inżyniera kontraktu dla zadania pn.: „Remont, przebudowa i rozbudowa budynku nr 5 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku w formule „zaprojektuj i wykonaj”

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/01/15
wartość: poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 22 maja 2015  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawę wyposażenia medycznego przeznaczonego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/12/14
wartość: powyżej 207 000 euro
termin składania ofert: 26 lutego 2015  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty i częściowe unieważnienie postępowania 

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)