Przetargi rozstrzygnięte z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)zamówienie na:

Obsługę księgowo-podatkową z prowadzeniem ksiąg rachunkowych

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/15/13
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 30 grudnia 2013  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Modernizację sieci dostarczających media dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/13/13
wartość: poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 29 listopada 2013  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawa wyposażenia Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Dra Józefa Bednarza w Świeciu

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/12/13
wartość: część zamówienia o wartości powyżej 200 000 euro
termin składania ofert: 25 listopada 2013  12:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawa wyposażenia dla oddziałów nr XIV i XVI oraz apteki Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Dra Józefa Bednarza w Świeciu.

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/10/13
wartość: powyżej 200 000 euro
termin składania ofert: 5 września 2013  12:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Wykonanie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego dla modernizacji budynków poradni przy ul. Mickiewicza w Toruniu

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/11/13
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 3 września 2013  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawa angiografu mobilnego i innego sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/09/13
wartość: powyżej 200 000 euro
termin składania ofert: 7 sierpnia 2013  12:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Modernizacja Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu - budynku 1 i budynku 3 w formule zaprojektuj i wykonaj.

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/08/13
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 17 maja 2013  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostęp do systemu informacji prawnej w wersji on-line oraz szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych.

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/07/13
wartość: poniżej 200 tys euro
termin składania ofert: 24 kwietnia 2013  12:00
wynik postępowania: wybór oferty 

zamówienie na:

Wykonanie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego w zadaniu „Dostosowanie obiektu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy do wymagań przepisów prawa”

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/06/13
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 16 kwietnia 2013  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawa tablic informacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/05/13
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 15 kwietnia 2013  12:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Otwarcie i obsługa rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych (wadium i inwestycyjnego)

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/04/13
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 21 marca 2013  10:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Wykonania usługi Inżyniera Kontraktu w zadaniu: Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku.

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/01/13
wartość: powyżej 200 000 euro
termin składania ofert: 15 marca 2013  11:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Technologia węzła cieplnego trzyfunkcyjnego w budynku Zespołu Poradni Specjalistycznych Dziecięcych przy ulicy Konstytucji 3-go Maja 40 w Toruniu

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/02/13
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 14 lutego 2013  10:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Wycinka drzew kolidujących z rozbudową infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/03/13
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 1 lutego 2013  12:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/36/12
wartość: powyżej 200.000 euro
termin składania ofert: 15 stycznia 2013  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)