Przetargi rozstrzygnięte z 2012 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 34) starsze przetargi »zamówienie na:

Modernizacja infrastruktury Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów Centrum Onkologii w Bydgoszczy

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/35/12
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 30 listopada 2012  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawa mebli dla pomieszczeń medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/33/12
wartość: powyżej 200 000 euro
termin składania ofert: 9 listopada 2012  11:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawa mebli biurowych dla pomieszczeń administracyjnych, gabinetowych i socjalnych dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/34/12
wartość: powyżej 200 000 euro
termin składania ofert: 31 października 2012  13:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawa sprzętu medycznego i innego wyposażenia dla szpitala dziecięcego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/31/12
wartość: powyżej 200 000 euro
termin składania ofert: 12 października 2012  12:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty i unieważnienie części postępowania 

zamówienie na:

Dostawa sprzętu medycznego dla szpitala dziecięcego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/26/12
wartość: powyżej 200 000 euro
termin składania ofert: 9 października 2012  12:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienie części postępowania 

zamówienie na:

Dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/24/12
wartość: powyżej 200 000 euro
termin składania ofert: 1 października 2012  12:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty i unieważnienie części postępowania 

zamówienie na:

Dostosowanie obiektu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy do wymagań przepisów prawa

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/32/12
wartość: poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 28 września 2012  12:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu w zadaniu „Przebudowa i rozbudowa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy - etap I”

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/27/12
wartość: powyżej 200 000 euro
termin składania ofert: 19 września 2012  11:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku- Oddział: Kardiologi, Urologii, Dziecięco - Obserwacyjny i Wewnętrzny.

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/22/12
wartość: powyżej 200 000 euro
termin składania ofert: 31 sierpnia 2012  10:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Przebudowa i rozbudowa Pawilonu nr XIII/XIV Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu w formule „zaprojektuj i wybuduj”

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/30/12
wartość: poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 31 sierpnia 2012  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Przebudowa Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu - Pawilon nr XVI Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu w formule "zaprojektuj i wybuduj"

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/28/12
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 30 sierpnia 2012  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Przebudowę i rozbudowę – Pawilonu nr XV, Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/29/12
wartość: poniżej 5 000 000 zł
termin składania ofert: 29 sierpnia 2012  11:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/17/12
wartość: powyżej 200.000 euro
termin składania ofert: 20 sierpnia 2012  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu (Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii).

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/20/12
wartość: powyżej 200 000 euro
termin składania ofert: 20 sierpnia 2012  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawa wyposażenia medycznego dla Centrum Stomatologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu oraz wykonanie sieci komputerowej i telefonicznej na Bloku Operacyjnym Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/18/12
wartość: powyżej 200.000 euro
termin składania ofert: 13 sierpnia 2012  12:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Modernizację pawilonu Poradni Specjalistycznych Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż”

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/23/12
wartość: poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 7 sierpnia 2012  11:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Przebudowa i rozbudowa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy - etap I

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/13/12
wartość: powyżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 6 sierpnia 2012  10:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawa niemagnetycznego wózka transportowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/16/12
wartość: powyżej 200 000 euro
termin składania ofert: 26 lipca 2012  12:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/15/12
wartość: powyżej 200 000 euro
termin składania ofert: 24 lipca 2012  12:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Modyfikacja oraz uzupełnienie projektów budowlanych i wykonawczych przebudowy i rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/21/12
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 20 lipca 2012  11:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 34) starsze przetargi »