Przetargi rozstrzygnięte z 2012 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Wykonanie usługi doradcy technicznego i Inżyniera Kontraktu dla projektowania i robót budowlanych zadania pod nazwą Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu oraz Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/06/12
wartość: powyżej 200.000 euro
termin składania ofert: 1 czerwca 2012  11:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Opracowanie koncepcji oraz projektów budowlanych, wykonawczych wraz z pełną technologia na potrzeby budowy Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu oraz kompleksowe opracowanie projektów dla niezbędnych dodatkowych budynków wraz z zagospodarowaniem terenu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu na potrzeby połączonych jednostek

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/11/12
wartość: powyżej kwoty 200 000 euro
termin składania ofert: 7 maja 2012  08:15
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)