Przetargi rozstrzygnięte z 2011 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 29) starsze przetargi »zamówienie na:

Zakup i dostawę wyposażenia dla wybudowanego Pawilonu łóżkowego wraz z Izbą Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/28/11
wartość: poniżej 193 000 euro
termin składania ofert: 25 października 2011  08:45
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

dostawa wyposażenia medycznego i technicznego dla Regionalnego Centrum Stomatologii w Toruniu

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/25/11
wartość: powyżej 193 000 euro
termin składania ofert: 24 października 2011  12:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.

zamawiający: Kujawko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/24/11
wartość: powyżej 193 000 euro
termin składania ofert: 17 października 2011  09:00
wynik postępowania: Wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Wykonanie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego w zadaniu „Modernizacja infrastruktury oddziałów łóżkowych Klinicznego Chirurgii Onkologicznej i Klinicznego Urologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy”

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/27/11
wartość: poniżej 193 000 euro
termin składania ofert: 10 października 2011  08:45
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/21/11
wartość: powyżej 193 000 euro
termin składania ofert: 7 października 2011  09:45
wynik postępowania: informacja o wyborze 

zamówienie na:

Zakup, dostawa i montaż aparatury diagnostycznej

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/20/11
wartość: powyżej 193 000 Euro
termin składania ofert: 6 października 2011  09:00
wynik postępowania: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawę sprzętu informatycznego wraz z integracją systemu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/23/11
wartość: poniżej 193 000 euro
termin składania ofert: 12 września 2011  09:45
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Najem zestawu kontenerów biurowych wraz z montażem posadowieniem na terenie Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy wraz z bieżącą obsługą serwisową

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/22/11
wartość: poniżej 193 000 euro
termin składania ofert: 9 września 2011  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

„Modernizację infrastruktury oddziałów łóżkowych: Klinicznego Chirurgii Onkologicznej i Klinicznego Urologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy”

zamawiający: Kujawko-Pomorskie Inwestycje Medyczne
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/19/11
wartość: poniżej 4 845 000 euro
termin składania ofert: 9 września 2011  09:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Wykonanie koncepcji, a następnie projektu budowlanego i wykonawczego (wraz z technologią) przebudowy/rozbudowy/modernizacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno Zakaźnego w Toruniu oraz Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: negocjacje z ogłoszeniem
nr sprawy: ZP/17/11
wartość: poniżej 193.000 euro
termin składania ofert: 22 lipca 2011  10:00
wynik postępowania: podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą  

zamówienie na:

Wykonanie drobnych modernizacji w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu (lokalizacja ul. Konstytucji 3 - go Maja 42) w formule zaprojektuj i wykonaj.

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: negocjacje z ogłoszeniem
nr sprawy: ZP/14/11
wartość: poniżej 4 845 000 euro
termin składania ofert: 15 lipca 2011  09:00
wynik postępowania: zawarcie umowy 

zamówienie na:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku nr 24 pawilonu handlowego na aptekę szpitalną wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacyjną, c.o, wentylacji mechanicznej, elektryczną i teletechniczną przy ul. Sądowej 18 z planowaną lokalizacją na działce nr 881/28 w obrębie ewidencyjnym Świecie – Miasto

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/16/11
wartość: poniżej 4.845.000 euro
termin składania ofert: 15 lipca 2011  09:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawa mebli dla Regionalnego Centrum Stomatologii w Toruniu

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/15/11
wartość: poniżej 193 000 euro
termin składania ofert: 12 lipca 2011  11:30
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawę aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Regionalnego Centrum Stomatologii w Toruniu

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/12/11
wartość: powyżej 193 000 euro
termin składania ofert: 12 lipca 2011  09:30
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty i unieważnienie części postępowania 

zamówienie na:

Usunięcie skutków uplastycznienia iłów

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne
tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: ZP/25/10 - WR
wartość: poniżej 4.845.000 euro
termin składania ofert: 11 lipca 2011  10:00
wynik postępowania: zawarcie umowy 

zamówienie na:

WYKONANIE KONCEPCJI A NASTĘPNIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO (WRAZ Z TECHNOLOGIĄ) PRZEBUDOWY/ROZBUDOWY /MODERNIZACJI SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/11/11
wartość: powyżej 193 000 euro
termin składania ofert: 7 lipca 2011  09:30
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Wykonanie dźwigu w budynku Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/13/11
wartość: poniżej 4 845 000 euro
termin składania ofert: 6 lipca 2011  09:30
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitali Wojewódzkich

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/07/11
wartość: powyżej 193 000 euro
termin składania ofert: 5 maja 2011  09:45
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty i unieważnienie części postępowania 

zamówienie na:

DOSTOSOWANIE BUDYNKÓW KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII PRZY UL. MEYSNERA 9 W BYDGOSZCZY DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, KLASY ODPORNOŚCI PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ WARUNKÓW EWAKUACJI

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/06/11
wartość: poniżej 4 845 000 euro
termin składania ofert: 15 kwietnia 2011  08:45
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. zo.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/09/11
wartość: poniżej 193 000 euro
termin składania ofert: 8 kwietnia 2011  09:30
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 29) starsze przetargi »