zamówienie na:

Dostawa wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/08/17
wartość: powyżej kwoty 209 000 euro
termin składania ofert: 26 lutego 2018  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 
KUJAWSKO - POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

jako Zamawiający 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., nr 1579 z późn. zm.) w przedmiocie:

Dostawy wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku


Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją przetargową:
ogłoszenie o zamówieniu (418kB) pdf

SIWZ (79kB) word
załączniki nr 1-5 do SIWZ (708kB) rar , załącznik nr 6 do SIWZ (10kB) rar

Modyfikacja 1 - 19.01.2018 r.
modyfikacja 1 - 19.01.2018 r. (307kB) pdf
formularz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia 1 (74kB) pdf
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 (70kB) pdf

Modyfikacja 2 - 26.01.2018 r.
modyfikacja 2 - 26.01.2018 r. (299kB) pdf
formularz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia 2 (73kB) pdf
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (69kB) pdf

Odpowiedzi na pytania - 1.02.2018 r.
odpowiedzi 1 - 1.02.2018 r. (5740kB) pdf

Modyfikacja 3 - 2.02.2018 r.
modyfikacja 3 - 2.02.2018 r. (293kB) pdf
formularz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia 3 (73kB) pdf
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 (69kB) pdf

Modyfikacja 4 - 9.02.2018 r.
modyfikacja 4 - 9.02.2018 r. (682kB) pdf
zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ - pakiet nr 11 (19kB) word
formularz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia 4 (80kB) pdf
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4 (77kB) pdf

Odpowiedzi na pytania - 9.02.2018 r.
odpowiedzi 2 - 9.02.2018 r. (1034kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert - 26.02.2018 r.
informacja z otwarcia ofert (692kB) pdf

Wybór najkorzystniejszej oferty - 21.09.2018 r.
wybór najkorzystniejszej oferty (1216kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Struziński (19 grudnia 2017, 10:23:04)

Ostatnia zmiana: Michał Struziński (21 września 2018, 13:06:46)
Zmieniono: wybór najkorzystniejszej oferty - 21.09.2018 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7937