zamówienie na:

Dostawę wyposażenia dla przebudowywanego i rozbudowywanego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu – etap I

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/06/17
wartość: powyżej kwoty 209 000 euro
termin składania ofert: 7 grudnia 2017  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 
KUJAWSKO - POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

oraz Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu

jako Zamawiający 

zapraszają do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r., nr 2164 z późn. zm.) w przedmiocie:

Dostawy wyposażenia dla przebudowywanego i rozbudowywanego
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu - etap I


Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją przetargową:

ogłoszenie o zamówieniu (412kB) pdf

SIWZ (1298kB) word
załączniki nr 1-5 do SIWZ (2129kB) rar , załącznik nr 6 do SIWZ (12kB) zip
lokalizacja sprzętu (12kB) excel

Zamawiający zamieszcza link do strony, na której umieszczona jest dokumentacja projektowa budynku 510:

http://kpim.nazwa.pl/przetargi/ZP_06_17/


W dniu dzisiejszym zostało wniesione odwołanie, którego treść znajduje się w zakładce "Odwołania".

Modyfikacja SIWZ 20.10.2017 r.
modyfikacja 1 - 20.10.2017 r. (1316kB) pdf

Modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ - 24.10.2017 r.
modyfikacja 2 - 24.10.2017 r. (1038kB) pdf
formularz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia 1 (88kB) pdf
ogłoszenie o zmianie ogłoszenie 1 (83kB) pdf

Odpowiedzi na pytania - 24.10.2017 r.:
odpowiedzi 1 - 24.10.2017 r. (1012kB) pdf
odpowiedzi 2 - 24.10.2017 r. (1037kB) pdf
zmodyfikowana specyfikacja techn. do pakietu nr 13 (87kB) word

Modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ - 9.11.2017 r.
modyfikacja 3 - 9.11.2017 r. (320kB) pdf
formularz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia 2 (77kB) pdf
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (74kB) pdf

Odpowiedzi na pytania - 9.11.2017 r.
odpowiedzi 3 - cz.1 (6505kB) pdf
odpowiedzi 3 - cz.2 (8030kB) pdf
odpowiedzi 3 - cz.3 (6976kB) pdf

Odpowiedzi na pytania - 13.11.2017 r.
odpowiedzi 4 - cz. 1 (5087kB) pdf
odpowiedzi 4 - cz. 2 (5544kB) pdf

Odpowiedzi na pytania - 14.11.2017 r.
odpowiedzi 5 (4074kB) pdf
zmodyfikowana specyfikacja techn. do pakietu nr 4 (36kB) word
zmodyfikowana specyfikacja techn. do pakietu nr 14 (21kB) word


Odpowiedzi na pytania - 16.11.2017 r.
odpowiedzi 6 (2418kB) pdf

Modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ - 17.11.2017 r.
modyfikacja 4 - 17.11.2017 r. (318kB) pdf
formularz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia 3 (77kB) pdf
ogłoszenie o zmienie ogłoszenia 3 (75kB) pdf

Modyfikacja odpowiedzi na pytania 17.11.2017 r.
modyfikacja odpowiedzi na pytania - 17.11.2017 r. (218kB) pdf

Ujednolicone specyfikacje techniczne: ujednolicone specyfikacje techniczne (1243kB) rar
Ujednolicony wzór umowy: ujednolicony wzór umowy (1272kB) word

Odpowiedź na pytanie - 27.11.2017 r.
odpowiedź na pytanie 7 (178kB) pdf

Modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ - 30.11.2017 r. - ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT
modyfikacja 5 - 30.11.2017 r. (312kB) pdf
formularz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia 4 (77kB) pdf
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4 (74kB) pdf

Odpowiedzi na pytania - 30.11.2017 r.
odpowiedzi 8 (1336kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert - 7.12.2017 r.
informacja z otwarcia ofert (762kB) pdf

Wybór najkorzystniejszej oferty w pakietach nr: 1, 7-11, 17-20 i 22
częściowy wybór najkorzystniejszej oferty - 24.01.2018 r. (874kB) pdf

Wybór najkorzystniejszej oferty w pakietach 3-6, 12-16
wybór najkorzystniejszej oferty - 8.02.2018 r. (932kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Struziński (9 października 2017, 13:12:06)

Ostatnia zmiana: Michał Struziński (8 lutego 2018, 13:45:52)
Zmieniono: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 8.02.2018 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7658