zamówienie na:

Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg ograniczony
nr sprawy: ZP/10/14
wartość: powyżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 7 września 2015  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 
KUJAWSKO - POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
 
zaprasza do składania wniosków o dopuszczenie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego w przedmiocie 

Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu

Zapraszamy do zapoznania się z formularzem ogłoszenia o zamówieniu:
formularz ogłoszenia o zamówieniu (218kB) pdf

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem:
ogłoszenie o zmówieniu (305kB) pdf

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją udostępnioną w pierwszym etapie:
ogłoszenie - przetarg ograniczony (101kB) word
załączniki do ogłoszenia (116kB) rar - skompresowane do pliki .rar

Modyfikacja ogłoszenia:
formularz ogłoszenia o zmianie zamówienia (144kB) pdf
modyfikacja ogłoszenia (235kB) word

Modyfikacja ogłoszenia nr 2:
formularz ogłoszenia o zmianie zamówienia nr 2 (115kB) pdf
modyfikacja ogłoszenia nr 2 (218kB) word

Odpowiedzi na pytania:
odpowiedzi na pytania (209kB) word
odpowiedzi na pytania - pdf (513kB) pdf

Odpowiedzi na pytania część 2:
odpowiedzi na pytania 2 (209kB) word
odpowiedzi na pytania 2 - pdf (461kB) pdf

Ad. "Modyfikacja ogłoszenia"
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (109kB) pdf

---------------------------------------------------------------------------
ODWOŁANIA - odwołania - pismo informacyjne (46kB) pdf

Zamawiający informuje, iż w dniu 13 października 2014 roku wpłynęły do niego dwa odwołania:

1. IDS-BUD S.A. - odwołanie IDS S.A. (311kB) pdf
2. Warbud S.A. - odwołanie WARBUD SA (3853kB) pdf

Wzywam zainteresowanych wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego na warunkach określonych w art. 185 ust. 2 prawa zamówień publicznych.

Modyfikacja nr 3:
modyfikacja ogłoszenia w zaskarżonym zakresie i przesunięcie terminu (122kB) word
formularz ogłoszenia o zmianie zamówienia nr 3 (124kB) pdf
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3 (89kB) pdf
----------------------------------------------------------------------------

Modyfikacja nr 4:
modyfikacja ogłoszenia nr 4 (250kB) pdf
formularz ogłoszenia o zmianie zamówienia nr 4 (125kB) pdf
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 4 (96kB) pdf

W dniu dzisiejszym, tj. 7 września 2015 r. o godz. 10:15 dokonano otwarcia ofert:
informacja z otwarcia ofert (67kB) pdf

W dniu dzisiejszym, tj. 30 grudnia 2015 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (145kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Belczyński (29 września 2014, 13:38:45)

Ostatnia zmiana: Michał Struziński (5 kwietnia 2022, 12:38:53)
Zmieniono: przywrócenie na BIP

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 26999