zamówienie na:

Dostawa wyposażenia medycznego i mebli dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy II

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.K
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/09/14
wartość: powyżej 207 000 euro
termin składania ofert: 13 listopada 2014  12:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

KUJAWSKO - POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie
dostawy wyposażenia medycznego przeznaczonego
dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w BydgoszczyZapraszamy do zapoznania się z dokumentacją postępowania:
formularz ogłoszenia (201kB) pdf ogłoszenie o zamówieniu (282kB) pdf
dokumentacja postępowania (1394kB) zip

dokumentacja postępowania - specyfikacje techniczne o nr 70-98 (115kB) zip

Zmiana terminów składania i otwarcia ofert:
zmiana terminów składania i otwarcia ofert (15.10.2014) (34kB) pdf
formularz zmiany ogłoszenia (15.10.2014) (72kB) pdf

Wyjaśnienia i zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
wyjaśnienia i zmiany siwz (6.11.2014) (966kB) word
załączniki do zmian (6.11.2014) (129kB) zip

Informacja z otwarcia ofert:
informacja z otwarcia ofert (145kB) pdf

Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą:
wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą (42kB) pdf

Wybór najkorzystniejszej oferty w częściach nr 16, 17 i 22:
wybór najkorzystniejszej oferty w częściach nr 16, 17 i 22 (152kB) pdf

Informacja o unieważnieniu czynności unieważnienia postępowania
w części nr 9 i 10
informacja zamawiającego (50kB) pdf

Wybór najkorzystniejszej oferty w częściach nr 5, 8, 18:
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - części nr 5, 8, 18 (270kB) pdf

Wybór najkorzystniejszej oferty w częściach nr 1, 3, 7, 14, 15, 23 oraz częściowe unieważnienie postępowania:
wybór najkorzystniejszej oferty i częściowe unieważnienie 7.04.2017 r. (1344kB) pdf

metryczka


Opublikował: Grzegorz Rogalewicz (16 września 2014, 13:38:42)

Ostatnia zmiana: Michał Struziński (7 kwietnia 2017, 12:39:02)
Zmieniono: wybór najkorzytsniejszej oferty i częściowe unieważnienie postępowania 7.04.2017 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 40009