zamówienie na:

Dostawa wyposażenia przeznaczonego dla Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku - II

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/07/14
wartość: powyżej 207 000 euro
termin składania ofert: 30 października 2014  12:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej ofert 
KUJAWSKO - POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
  
zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie 
dostawy wyposażenia przeznaczonego
dla Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku - II 
  
Zapraszamy do zapoznania się z formularzem ogłoszenia o zamówieniu:
formularz ogłoszenia o zamówieniu (192kB) pdf
ogłoszenie o zmówieniu (191kB) pdf
dokumentacja postępowania (231kB) rar - skompresowane do formatu .rar

uzupełnienie ST - część 4 (430kB) word - uzupełnienie Specyfikacji technicznej o opis dla części nr 4

Zmiana terminu złożenia i otwarcia ofert
modyfikacja SIWZ (36kB) pdf
formularz ogłoszenia o zmianie zamówienia (76kB) pdf
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (65kB) pdf

Zmiana terminu złożenia i otwarcia ofert nr 2
modyfikacja ogłoszenia nr 2 (35kB) pdf
formularz ogłoszenia o zmianie zamówienia nr 2 (68kB) pdf
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 (64kB) pdf

Pytania i odpowiedzi:
pytania i odpowiedzi (559kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert:
informacja z otwarcia ofert (238kB) pdf

Wybór najkorzystniejszej oferty:
wybór najkorzystniejszej oferty i unieważnienie części postępowania (153kB) pdf
metryczka


Opublikował: Marcin Belczyński (9 września 2014, 15:42:54)

Ostatnia zmiana: Michał Struziński (26 listopada 2014, 13:53:15)
Zmieniono: wybór najkorzystniejszej oferty i unieważnienie części postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 15480