zamówienie na:

Dostawa wyposażenia medycznego przeznaczonego dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy I

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/06/14
wartość: powyżej 207 000 euro
termin składania ofert: 14 listopada 2014  12:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 
KUJAWSKO - POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie
dostawy wyposażenia medycznego przeznaczonego
dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w BydgoszczyZapraszamy do zapoznania się z dokumentacją postępowania:
formularz ogłoszenia o zamówieniu (251kB) pdf ogłoszenie o zamówieniu (409kB) pdf
formularz zmiany ogłoszenia (11.09.2014) (100kB) pdf ogłoszenie o zmianie (185kB) pdf

dokumentacja postępowania (2664kB) zip
dokumentacja postępowania - specyfikacje techniczne o nr powyżej 200 (246kB) zip

----------------------------------------------

Zamawiający informuje, iż w dniu 24.09.2014 r. wpłynęło do niego odwołanie oraz wzywa zainteresowanych wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego na warunkach określonych w art. 185 ust. 2 prawa zamówień publicznych: odwołanie Oticon (1546kB) pdf

zmiany siwz w zaskarżonym zakresie (30.09.2014) (145kB) pdf

----------------------------------------------

Zmiana terminów składania i otwarcia ofert:
zmiana terminów składania i otwarcia ofert (15.10.2014) (34kB) pdf
formularz zmiany ogłoszenia (15.10.2014) (76kB) pdf
ogłoszenie o zmianie (62kB) pdf

Zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
zmiany siwz (22.10.2014) (747kB) pdf
zmieniona specyfikacja techniczna - załącznik nr 148 (22.10.2014) (75kB) word
formularz zmiany ogłoszenia (22.10.2014) (90kB) pdf

Wyjaśnienia i zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
zmiany i wyjaśnienia siwz (4.11.2014) (6510kB) word

wzór umowy po zmianach (4.11.2014) (50kB) word
formularz cenowy po zmianach (4.11.2014) (28kB) excel

Wyjaśnienia i zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
zmiany i wyjaśnienia siwz (6.11.2014) (28kB) word

wzór umowy po zmianach (6.11.2014) (50kB) word


Wyjaśnienia i zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
zmiany i wyjaśnienia siwz (7.11.2014) (26kB) word


----------------------------------------------

Zamawiający informuje, iż w dniu 13.11.2014 r. wpłynęło do niego odwołanie oraz wzywa zainteresowanych wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego na warunkach określonych w art. 185 ust. 2 prawa zamówień publicznych:
odwołanie Fresenius Kabi Polska sp. z o.o. (1702kB) pdf

Terminy składania oraz otwarcia ofert pozostają bez zmian.

----------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert:
informacja z otwarcia ofert (266kB) pdf

Poprawienie omyłki w informacji z otwarcia ofert:
poprawienie omyłki w informacji z otwarcia ofert (dotyczy części 21b i 22b) (31kB) pdf

Unieważnienie postępowania w zakresie części nr 10:
unieważnienie postępowania w zakresie części nr 10 (21.11.2014) (67kB) pdf

Wybór najkorzystniejszej oferty w części nr 25:
wybór najkorzystniejszej oferty w części nr 25 (40kB) pdf

Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą:
wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą: (42kB) pdf

Wybór najkorzystniejszej oferty w części nr 26A:
wybór najkorzystniejszej oferty w części 26A (45kB) pdf

Wybór najkorzystniejszej oferty w częściach nr 18, 30-32, 34 i 40
wybór najkorzystniejszej oferty w częściach nr 18, 30-32, 34 i 40 (452kB) pdf

Wybór najkorzystniejszej oferty w częściach nr nr 13, 17, 22b, 26b, 28, 41, 43

metryczka


Opublikował: Grzegorz Rogalewicz (8 września 2014, 16:33:54)

Ostatnia zmiana: Michał Struziński (11 kwietnia 2017, 08:56:05)
Zmieniono: wybór najkorzystniejszej oferty w części nr 16

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 65460