zamówienie na:

Opracowanie koncepcji oraz projektów budowlanych, wykonawczych wraz z pełną technologia na potrzeby budowy Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu oraz kompleksowe opracowanie projektów dla niezbędnych dodatkowych budynków wraz z zagospodarowaniem terenu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu na potrzeby połączonych jednostek

zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/11/12
wartość: powyżej kwoty 200 000 euro
termin składania ofert: 7 maja 2012  08:15
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 
KUJAWSKO - POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

jako Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu
prowadzonym w trybie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2010r. , nr 113, poz. 759) w przedmiocie

Opracowanie koncepcji oraz projektów budowlanych, wykonawczych wraz z pełną technologia na potrzeby budowy Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu oraz kompleksowe opracowanie
projektów dla niezbędnych dodatkowych budynków wraz z zagospodarowaniem terenu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im. L. Rydygiera w Toruniu na potrzeby połączonych jednostek


Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją postępowania:
Ogłoszenie o zamówieniu (135kB) pdf

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o zamówieniu i dokumentacją postępowania:
ogłoszenie o zamówieniu Dz. Urz. UE (165kB) pdf
dokumentacja postępowania (227kB) zip

Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia:
załącznik do opisu przedmiotu zamówienia (145kB) zip

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu:
informacja o zmianie ogłoszenia (16.04.2012) (483kB) word
formularz zmiany ogłoszenia (96kB) pdf
zmiana ogłoszenia (18.04.2012) (125kB) pdf

UWAGA!
W związku z faktem, iż Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. będzie zamknięta w okresie 30 kwietnia - 4 maja 2012 roku oferty w postępowaniu należy składać na adres:
Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego
ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń
pokój nr 112 A

formularz o zmianie ogłoszenia (68kB) pdf
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dz. Urz. UE (58kB) pdf

Pytania i odpowiedzi (26.04.2012 r.)
pytania i odpowiedzi (26.04.2012 r.) (377kB) word
załącznik do odpowiedzi na pytania (26.04.2012 r.) (247kB) rar

Informacja z otwarcia ofert
informacja z otwarcia ofert (487kB) word

Wybór najkorzystniejszej oferty
wybór najkorzystniejszej oferty (488kB) word

metryczka


Opublikował: Katarzyna Szczerbiak (24 marca 2012, 21:10:27)

Ostatnia zmiana: Michał Struziński (8 kwietnia 2022, 09:26:17)
Zmieniono: przywrócenie k

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3283