zamówienie na:

Wykonanie usługi doradcy technicznego i Inżyniera Kontraktu dla projektowania i robót budowlanych zadania pod nazwą Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu oraz Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/06/12
wartość: powyżej 200.000 euro
termin składania ofert: 1 czerwca 2012  11:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 
KUJAWSKO - POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

jako Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu
prowadzonym w trybie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2010r. , nr 113, poz. 759) w przedmiocie

"Wykonanie usługi doradcy technicznego i Inżyniera Kontraktu dla projektowania i robót budowlanych zadania pod nazwą Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu oraz Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu"

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją postępowania:
formularz ogłoszenia (133kB) pdf

Ogłoszenie o zamówieniu (195kB) pdf

SIWZ (186kB) word
SIWZ część opisowa (104kB) word
Załącznik nr 1 (42kB) word , Załącznik nr 2 (26kB) word , Załącznik nr 3 (36kB) word , Załącznik nr 4 (35kB) word , Załącznik nr 4b (40kB) word , Załącznik nr 5 (27kB) word , Załącznik nr 6 (35kB) word , Załącznik nr 7 (182kB) word
............................................................................................................

Odpowiedzi na pytania wykonawców 16.02.2012 r.
Odpowiedzi na pytania wykonawców 16.02.2012 r. (340kB) word

Odpowiedzi na pytania wykonawców 08.03.2012 r.
Odpowiedzi na pytania wykonawców 08.03.2012 r. (381kB) word

Odpowiedzi na pytania wykonawców 09.03.2012 r.
Odpowiedzi na pytania wykonawców 09.03.2012 r. (347kB) word
........................................................................................................................................

Zamawiający informuje o modyfikacji terminu składania ofert:
modyfikacja ogłoszenia i SIWZ (182kB) word
formularz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (74kB) pdf
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dz. Urz. UE (180kB) pdf


Zamawiający informuje o modyfikacji terminu składania ofert (II):
modyfikacja ogłoszenia i SIWZ (II) (183kB) word
formularz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (II) (68kB) pdf
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dz. Urz. UE (61kB) pdf

........................................................................................................................................

Odpowiedzi na pytania wykonawców 26.04.2012 r.
Odpowiedzi na pytania Wykonawców 26.04.2012 r. (442kB) word

Modyfikacja treści ogłoszenia:
formularz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (177kB) pdf
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dz. Urz. UE (185kB) pdf

.......................................................................................................................................
Modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ 10.05.2012 r.
modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ 10.05.2012 r. (175kB) word
formularz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia 10.05.2012 r. (68kB) pdf
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dz. Urz. UE (59kB) pdf

.......................................................................................................................................

Odpowiedzi na pytania wykonawców 25.05.2012 r.
Odpowiedzi na pytania wykonawców 25.05.2012 r. (354kB) word

Modyfikacja załącznika nr 7 (wzoru umowy):
Modyfikacja załącznika nr 7 (wzoru umowy) (231kB) word

.......................................................................................................................................

SIWZ po zmianach (232kB) word
SIWZ część opisowa po zmianach (103kB) word
załącznik nr 7 - wzór umowy po zmianach (208kB) word

..................................................................................................................................

Informacja z otwarcia ofert 01.06.2012 r.
Informacja z otwarcia ofert 01.06.2012r. (26kB) word
.................................................................................................................................

Wybór najkorzystniejszej oferty
Wybór najkorzystniejszej oferty (139kB) pdf

..................................................................................................................................

Unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty
unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty (68kB) pdf

..................................................................................................................................

Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty
ponowny wybór najkorzystniejszej oferty (280kB) pdf
.................................................................................................................................

Unieważnienie postępowania
wybór najkorzystniejszej oferty i unieważnienie postępowania (271kB) pdf
................................................................................................................................

Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i unieważnienia postępowania
unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferrty i unieważnienia postępowania (141kB) pdf
................................................................................................................................

Informacja
informacja (52kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Białkowska-Struzińska (3 lutego 2012, 15:39:55)

Ostatnia zmiana: Michał Struziński (23 sierpnia 2022, 11:21:59)
Zmieniono: przywrócenie na BIP

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4979