zamówienie na:

Przebudowa i rozbudowa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy etap I

zamawiający: Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/26/11
wartość: powyżej 4 845 000 euro
termin składania ofert: 23 grudnia 2011  10:00
przyczyna unieważnienia: art 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP 
KUJAWSKO - POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

jako Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu
prowadzonym w trybie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2010r. , nr 113, poz. 759) w przedmiocie

Przebudowa i rozbudowa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy -etap I


Zapraszamy do zapoznania się z formularzem ogłoszenia o zamówieniu:
Formularz ogłoszenia o zamówieniu (129kB) pdf

Do pobrania:
ogłoszenie o zamówieniu (165kB) pdf
specyfikacja istotnych warunków udzielenia (197kB) word
formularz oferty - załącznik nr 1 (30kB) word
wykaz robót - załącznik nr 3 (35kB) word
oświadczenie art 22- załącznik nr 5 (26kB) word
oświadczenie art 24- załącznik nr 6 (25kB) word
pozwolenie na budowę (851kB) pdf
projekt umowy - załącznik nr 8 (121kB) word
wykaz dokumentów - załącznik nr 2 (20kB) wordprojekt 1 (9766kB) rar , projekt 2 (9766kB) rar , projekt 3 (9766kB) rar , projekt 4 (9766kB) rar , projekt 5 (9766kB) rar , projekt 6 (9766kB) rar , projekt 7 (9766kB) rar , projekt 8 (9766kB) rar , projekt 9 (9766kB) rar , projekt 10 (9766kB) rar , projekt 11 (9766kB) rar , projekt 12 (9766kB) rar , projekt 13 (9766kB) rar , projekt 14 (9766kB) rar , projekt 15 (9766kB) rar , projekt 16 (9766kB) rar , projekt 17 (9766kB) rar , projekt 18 (9766kB) rar , projekt 19 (9766kB) rar , projekt 20 (9766kB) rar , projekt 21 (9766kB) rar , projekt 22 (9766kB) rar , projekt23 (9766kB) rar , projekt 24 (9766kB) rar , projekt 25 (9766kB) rar , projekt 26 (9766kB) rar , projekt 27 (9766kB) rar , projekt 28 (9766kB) rar , projekt 29 (9766kB) rar , projekt 30 (9766kB) rar , projekt 31 (9766kB) rar , projekt32 (9766kB) rar , projekt 33 (9766kB) rar , projekt 34 (9766kB) rar , projekt 35 (9766kB) rar , projekt 36 (9766kB) rar , projekt 37 (9766kB) rar , projekt 38 (9766kB) rar , projekt 39 (9766kB) rar , projekt 40 (9766kB) rar , projekt 41 (9766kB) rar , projekt 42 (9766kB) rar , projekt 43 (9766kB) rar , projekt 44 (9766kB) rar , projekt 45 (9766kB) rar , projekt 46 (9766kB) rar , projekt 47 (9766kB) rar , projekt 48 (9766kB) rar , projekt 49 (9766kB) rar , projekt 50 (9766kB) rar , projekt 51 (9766kB) rar , projekt 52 (9766kB) rar , projekt 53 (9766kB) rar , projekt 54 (9766kB) rar , projekt 55 (9766kB) rar , projekt 56 (9766kB) rar , projekt 57 (9766kB) rar , projekt 58 (9766kB) rar , projekt 59 (9766kB) rar , projekt 60 (9766kB) rar , projekt 61 (9766kB) rar , projekt 62 (9766kB) rar , projekt 63 (9766kB) rar , projekt 64 (9766kB) rar , projekt 65 (9766kB) rar , projekt 66 (9766kB) rar , projekt 67 (9766kB) rar , projekt 68 (9766kB) rar , projekt 69 (9766kB) rar , projekt 70 (9766kB) rar , projekt 71 (9766kB) rar , projekt 72 (9766kB) rar , projekt 73 (9766kB) rar , projekt 74 (9766kB) rar , projekt 75 (9766kB) rar , projekt 76 (9766kB) rar , projekt 77 (9766kB) rar , projekt 78 (9766kB) rar , projekt 79 (9766kB) rar , projekt 80 (9766kB) rar , projekt 81 (9766kB) rar , projekt 82 (9766kB) rar , projekt 83 (9766kB) rar , projekt 84 (9766kB) rar , projekt 85 (9766kB) rar , projekt 86 (9766kB) rar , projekt 87 (9766kB) rar , projekt 88 (9766kB) rar , projekt 89 (9766kB) rar , projekt 90 (9766kB) rar , projekt 91 (9766kB) rar , projekt 92 (9766kB) rar , projekt 93 (9766kB) rar , projekt 94 (9766kB) rar , projekt 95 (9766kB) rar , projekt 96 (9766kB) rar , projekt 97 (9766kB) rar , projekt 98 (4856kB) rar
--------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 4 do siwz wykaz osób (38kB) word - załącznik nr 4 do siwz

--------------------------------------------------------------------------

Pytania i odpowiedzi 1 (169kB) word pytania i odpowiedzi 1
pytania i odpowiedzi 2 (167kB) word pytania i odpowiedzi 2

--------------------------------------------------------------------------

Zamawiający w dniu 3.10.2011 r. udzielił wyjaśnień, w związku z którymi zaszła potrzeba zmiany ogłoszenia oraz publikacji tekstu jednolitego wzoru umowy:
pytania i odpowiedzi 3 (494kB) pdf
projekt umowy (wersja jednolita z 3.10.2011) (128kB) word
formularz zmiany ogłoszenia z 3.10.2011 (90kB) pdf

--------------------------------------------------------------------------

Zamawiający w dniu 17.10.2011 r. zmienił terminy składania i otwarcia ofert:

informacja o zmianie terminów z 17.10.2011 (256kB) pdf
formularz zmiany ogłoszenia z 17.10.2011 (90kB) pdf


--------------------------------------------------------------------------

Zamawiający w dniu 26.10.2011 r. udzielił wyjaśnień i dokonał zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

wyjaśnienia i zmiany siwz (26.10.2011) (688kB) word

załączniki 1 (10240kB) zip załączniki 2 (10240kB) txt załączniki 3 (10240kB) txt załączniki 4 (10240kB) txt załączniki 5 (10240kB) txt załączniki 6 (10240kB) txt załączniki 7 (10240kB) plik załączniki 8 (10240kB) txt załączniki 9 (10240kB) plik załączniki 10 (10240kB) txt załączniki 11 (10240kB) txt załączniki 12 (10240kB) txt załączniki 13 (10240kB) txt załączniki 14 (10240kB) txt załączniki 15 (10240kB) txt załączniki 16 (10240kB) txt załączniki 17 (10240kB) txt załączniki 18 (10240kB) txt załączniki 19 (10240kB) txt załączniki 20 (10240kB) txt załączniki 21 (7363kB) txt

zmiany opisów dokumentacji projektowej wynikające z wyroku KIO 26.10.2011 (6531kB) zip

Powyższe dokumenty spakowane w formacie rar

pytania i odpowiedzi (684kB) word

zal 1 (9216kB) rar zal 2 (9216kB) rar zal 3 (9216kB) rar zal 4 (9216kB) rar zal 5 (9216kB) rar zal 6 (9216kB) rar zal 7 (9216kB) rar zal 8 (9216kB) rar zal 9 (9216kB) rar zal 10 (9216kB) rar zal 11 (9216kB) rar zal 12 (9216kB) rar zal 13 (9216kB) rar zal 14 (9216kB) rar zal 15 (9216kB) rar zal 16 (9216kB) rar zal 17 (9216kB) rar zal 18 (9216kB) rar zal 19 (9216kB) rar zal 20 (9216kB) rar zal 21 (8497kB) rar

zmiany opisów dokumentacji projektowej wynikające z wyroku KIO 26.10.2011 (6343kB) rar

--------------------------------------------------------------------------

Zamawiający w dniu 2.11.2011 r. udzielił wyjaśnień i dokonał zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia:


wyjaśnienia i zmiany siwz (2.11.2011) (221kB) word

załączniki do wyjaśnień (02.11.2011) (6921kB) zip

Wyrok KIO sygn. akt: KIO 2132/11 (143kB) pdf

-------------------------------------------------------------------------

Zamawiający w dniu 3.11.2011 r. udzielił wyjaśnień i dokonał zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia:


wyjaśnienia i zmiany siwz (03.11.2011) (185kB) word


-------------------------------------------------------------------------

Zamawiający w dniu 15.11.2011 r. dokonał zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacja o zmianach (481kB) word
formularz zmiany ogłoszenia (87kB) pdf

-------------------------------------------------------------------------

Zamawiający w dniu 16.11.2011 r. udzielił wyjaśnień i dokonał zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

wyjaśnienia i zmiany siwz (16.11.2011) (256kB) word
załącznik do odpowiedzi (16.11.2011) (245kB) zip

-------------------------------------------------------------------------

Zamawiający w dniu 23.11.2011 r. udzielił wyjaśnień i dokonał zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

wyjaśnienia i zmiany siwz (23.11.2011) (592kB) word
załączniki 1 (10055kB) zip
załączniki 2 (9743kB) zip
załączniki 3 (1995kB) zip

-------------------------------------------------------------------------

Zamawiający w dniu 29.11.2011 r. zmienił załącznik nr 1 - formularz oferty, załącznik nr 8 - projekt umowy oraz udzielił wyjaśnień specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

wyjaśnienia i zmiany siwz (29.11.2011) (394kB) word
formularz oferty (29.11.2011) (30kB) word
projekt umowy (wersja jednolita z 29.11.2011) (42kB) word

-------------------------------------------------------------------------

Zamawiający w dniu 05.12.2011 r. udzielił wyjaśnień i dokonał zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
wyjaśnienia i zmiany siwz (05.12.2011) (304kB) word
zalacznik 1 (25kB) pdf
zalacznik 2 (158kB) pdf

-------------------------------------------------------------------------

Zamawiający w dniu 8.12.2011 r.
udzielił wyjaśnień i dokonał zmian   specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym terminu składania ofert:
wyjaśnienia i zmiany siwz (8.12.2011) (528kB) word
załączniki 1 (9078kB) zip
załączniki 2 (6705kB) zip
formularz zmiany ogłoszenia z 8.12.2011 (77kB) pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający w dniu 15.12.2011 r. udzielił wyjaśnień i dokonał zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
wyjaśnienia i zmiany siwz (15.12.2011) (171kB) word
zestawienie śliusarki drzwiowej (134kB) pdf
tekst jednolity wzoru umowy (43kB) word
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Informacja z otwarcia ofert:
informacja z otwarcia ofert (481kB) word

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wybór najkorzystniejszej oferty i unieważnienie postępowania
:
Wybór najorzystniejszej oferty i unieważnienie postępowania (650kB) word

metryczka


Opublikował: Małgorzata Sondej-Orłowska (15 września 2011, 14:23:02)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Sondej-Orłowska (11 stycznia 2012, 11:56:23)
Zmieniono: Wybór najkorzystniejszej oferty i unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 15630